هوالفتاح العلیم

سلام مهربان همه لحظه ها

می دانی بی تو ، همه روز این ظلمتکده آدینه است

و سرخی شفق به سرخی چشم گریان منتظرانت...

هزار آدینه ، دل انتظار راهت، صبح را به سرخی شفق مغرب گره زدیم و نیامدی

هزار نامه به باد سپاردیم و

از هزار هزار قاصدک نشانی تو پرسیدیم و

از بین کوچه باغ های ندبه به دنبالت گشتیم و

هزار ساقه ی دل به خاک آستانت دخیل بستیم و

هزار ابر تمنا باریدیم

اما نیامدی

و باز تکــرار یک تنهــایی...

می دانی عزیز من

این همین من

این همین ما

این همه ضمایر

این همه به ظاهر منتظر ، دل انتظارت نبودیم

وگرنه تو همیشه حاضری و ما بر سر کلاس انتظار، غایب

بی تو تنهاییم مولای من،تنــها...