هوالفتاح العلیم

الهی !

بزرگی* گفت :

عالم محضر توست...

درک حضورمان ده، تا از حافظان حدودت* باشیم


* امام خمینی (ره)

*آیه 112 سوره توبه